dirc.tums.ac.ir

صفحه اصلی » پیام رئیس مرکز

پیام رئیس مرکز


به نام خدا

مرکز تحقیقات ایمپلنت های دندانی، اولین مرکز در زمینه ایمپلنت های دندانی در ایران و خاورمیانه میباشد.

این مرکز به منظور انجام پژوهش های بنیادی، اپیدمیولوژیک و بالینی در زمینه ایمپلنت های دندانی و علوم مرتبط به آن بمنظور جوابگویی به نیازهای جامعه تأسیس گردیده است.

از ابتدای تأسیس این مرکز در خرداد ماه سال 1389 تمامی تلاش و سعی مسئولین، برنامه ریزی جهت جذب متخصص بمنظور انجام طرح های تحقیقاتی بوده است.

امروزه گسترش ایمپلنت های دندانی در عرصه دندانپزشکی به حدی است که کلیه رشته های تخصصی را تحت تأثیر خود قرار داده و لزوم قرارگرفتن این رشته در جایگاه اصلی خویش بیش از پیش ضروری به نظر می رسد.

همکاری در تدوین کریکولوم آموزشی دانشجویان دوره دکترای عمومی و دکترای تخصصی از دیگر وظایف این مرکز بوده و درضمن برگزاری دوره های آموزش Mastership برای دندانپزشکان عمومی و PHD ایمپلنت های دندانی از دیگر اهداف میان مدت این مرکز میباشد.

کلیه دست اندرکاران مرکز مشتمل بر رئیس و معاونت پژوهشی، شورای پژوهشی و کارشناسان درصدد هستند تا ضمن ایجاد شرایط و محیط مناسب، با همکاری سایر مراکز تحقیقاتی زمینه رشد و شکوفای این رشته را فراهم سازند و بدینوسیله از همه علاقمندان و صاحبنظران جهت همکاری دعوت به عمل می آوریم.

                                                                                                                                                                                                                دکتر امیر رضا رکن

                                                                                                                                                                                      رئیس مرکز تحقیقات ایمپلنتهای دندانی

                                                                                                                                                                                               دانشگاه علوم پزشکی تهران

جستجو